Nasz zespół
Przemysław Wierzbicki

Przemysław Wierzbicki

Wspólnik, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Tel: +48 22 244 26 11
E-mail: pwierzbicki@kklw.pl

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie procesowe obejmujące przede wszystkim spory cywilne, administracyjne oraz karne.
Doradza w zakresie zamówień publicznych, upadłości i restrukturyzacji oraz prawa konkurencji.
Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk.

Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacyjnych w Polsce, INSOL Europe oraz International Bar Association. Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2004-2007 arbiter z listy przewodniczących przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Doświadczenie
 • Doradztwo dla PGE S.A. w zakresie audytu działalności PGE GiEK S.A.
 • Doradztwo i reprezentacja PKP PLK S.A. w sporach związanych z budową infrastruktury kolejowej o wartości ponad miliarda PLN.
 • Reprezentacja PKP PLK S.A. przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach regulacyjnych, a także doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
 • Reprezentacja InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group w licznych sprawach o zapłatę z gwarancji ubezpieczeniowych na kwotę ponad 100 mln PLN (w tym reprezentacja w siedmiu precedensowych sprawach przed Sądem Najwyższym, wygranych przez InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group).
 • Doradztwo z zakresu prawa konkurencji i prawa pomocy publicznej dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z analizą modelu zarządzania Stadionem Narodowym w Warszawie.
 • Doradztwo oraz reprezentacja TP SA (obecnie Orange S.A.) w licznych sporach regulacyjnych z UKE oraz w postępowaniach o czyny nieuczciwej konkurencji na kwoty ponad 500 mln PLN.
 • Doradztwo i reprezentacja w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w precedensowych postępowaniach na dostawę leków biopodobnych.
Praktyka zawodowa
 • 2007–2017 Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni
 • 2003–2007 Wierzbowski Eversheds
 • 2002–2003 Rotthege Wassermann & Partner 
Publikacje

Autor licznych artykułów publikowanych na łamach m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, eurofenixu (Dziennik INSOL Europe), Rynku Kolejowego czy Przeglądu Prawa Handlowego.

Współautor: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (część dotycząca postępowania rejestrowego), C.H. Beck 

Wykształcenie
 • Szkoła Główna Handlowa, Finanse i Bankowość
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • angielski
 • niemiecki

 

Zespół

Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl