Nasz zespół
Stanisław Wiśniewski

Stanisław Wiśniewski

Adwokat

Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych, arbitrażowych, karnych oraz administracyjnych i sądowo-administracyjnych. 

Posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie bieżącej i transakcyjnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowych korporacji;

Udziela wsparcia prawnego startupom ukierunkowanym na działalność dotyczącą nowych technologii, w szczególności wdrażającym, utrzymującym i rozwijającym rozwiązania o charakterze informatycznym;

Doświadczenie
 • Wielokrotnie reprezentował mocodawców przed Sądem Najwyższym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Konstruował modele pozwów i dochodzenia roszczeń z umów ubezpieczenia i następnie zarządzał prowadzeniem kilkuset procesów, nadzorując dział prawny podmiotu gospodarczego;
 • Prowadził precedensowe sprawy o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków lub zmianą stosunków, której nie można było przewidzieć (rebus sic stantibus);
 • Uczestniczył w licznych projektach dotyczących kwestii naruszenia obowiązków przez członków organów korporacyjnych, nadużyciami ze strony kadry zarządzającej, oraz oszustw gospodarczych;
 • Reprezentował jednego z największych developerów na polskim rynku w wiązce spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących kilkuetapowej, prestiżowej inwestycji przy Parku Saskim w Warszawie;
 • Doradza osobom fizycznym i prawnym przy zakładaniu i prowadzeniu startupów od etapu zawarcia umowy inwestycyjnej i utworzenia organizacji, do chwili zakończenia założonego projektu.
Praktyka zawodowa
 • 2002 – 2003 Hunton &Williams
 • 2003 – 2005 Piontek, Rymar, Wiśniewski i Wspónicy
 • 2005 – 2020 LBA Adwokaci i Radcowie Prawni 
Wykształcenie
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • angielski

 

Zespół

Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl