Nasz zespół
Natalia Bień

Natalia Bień

Aplikant adwokacki

Wspiera zespół procesowy, obsługujący spory związane z kredytami indeksowanymi oraz denominowanymi do waluty obcej. 

 

Doświadczenie
  • Reprezentacja wiodących Banków w zakresie sporów dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych/denominowanych do waluty obcej.
  • Opracowywanie pism procesowych wraz z analizą prawną jak również realizacją prawomocnych orzeczeń sądowych.
  • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami prawnymi.
Praktyka zawodowa
  • Praca w renomowanych kancelariach prawnych.
  • Studencki Punkt Pomocy Prawnej - Klinika Prawa.
  • Corporate, litigation, new tech, AI, CHF, lawyer trainee. 
Wykształcenie
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji 
Języki
  • angielski

 

Zespół

Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl