Nasz zespół
Robert Grysiński

Robert Grysiński

Audytor Wewnętrzny, Menedżer

Doświadczenie
  • Robert posiada ponad 20-letnie doświadczeniem w obszarze finansów i kontrolingu, które zdobywał głównie w Vattenfall Heat Poland S.A. oraz PGNiG TERMIKA S.A. gdzie zajmował się rachunkowością, sprawozdawczością oraz kontrolingiem i modelowaniem finansowym w podmiotach o wielomiliardowych rocznych przychodach. W okresie tym Robert zdobył także praktyczne doświadczenie i wiedzę z obszaru energetyki.
  • Robert uczestniczył także w tworzeniu centrum usług wspólnych Vattenfall Services.
  • Posiada doświadczenie we wdrażaniu i raportowaniu finansowym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w rozległej grupie kapitałowej.
  • Obecnie zajmuje się doradztwem w zakresie finansów, audytu i kontroli wewnętrznej oraz restrukturyzacją funkcji finansowych przedsiębiorstw.
  • Posiada dyplom audytora wewnętrznego uzyskany w Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej.
Praktyka zawodowa
  • 1995-2018 PGNiG TERMIKA / Vattenfall Heat Poland
Wykształcenie
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
  • Akademia Leona Koźmińskiego – studia podyplomowe: kontroling finansowy
  • Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – dyplom audytora wewnętrznego 
Języki
  • angielski

 

Zespół

Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl