Nasz zespół
Paweł Wnuczak

Paweł Wnuczak

Dr Ekonomii, Specjalista d/s Wycen

Doświadczenie
  • Dr Paweł Wnuczak łączy pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego z doradztwem. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Paweł jest kierownikiem merytoryczny finansowych studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcję członka rady nadzorczej.
  • Od 2007 rok pracuje jak ekspert wyceniający przedsiębiorstwa, przeprowadza audyty wycen przedsiębiorstw, bierze udział w sporach sądowych, których przedmiotem jest ocena wartości udziałów przedsiębiorstw. Wycenił sam lub pracując w ramach zespołów kilkadziesiąt podmiotów prowadzących działalność między innymi w sektorze budowlanym, hutniczym, energetycznym, spożywczym, rolniczym, paliwowym, rozrywkowym, ochrony zdrowia oraz edukacyjnym. Ponadto, uczestniczył w opracowaniu kilkadziesiąt projektów z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, opracowaniu systemu controllingu, analiz finansowych oraz przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE.
  • W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny przedsiębiorstwa. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu.
  • Prowadzi zajęcia z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, ESSCA – Angers France,  Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, Orange, Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., PZL Mielec, Neinver Polska, Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich), Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.
Praktyka zawodowa
  • 2007 – obecnie Akademia Leona Koźmińskiego
Wykształcenie
  • Dr Ekonomii  
Języki
  • angielski 

 

Zespół

Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl