Nasz zespół
Maciej Łysakowski

Maciej Łysakowski

Adwokat

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.

Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Świadczy bieżące doradztwo dla inwestorów z sektora infrastruktury. 

Doświadczenie
  • Doradztwo i reprezentowanie Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w precedensowych postępowaniach na dostawę leków biopodobnych oraz w postępowaniu na zakup samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie.
  • Doradztwo na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w zakresie zamówień publicznych i inwestycji budowlanych.
  • Reprezentowanie Klientów w sporach z ZUS.
Praktyka zawodowa
  • 2012-2017 - Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni
Publikacje

Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, umów leasingu oraz prawa farmaceutycznego publikowanych na łamach magazynu Autostrady oraz Moda na farmację, a także autor:

  • Czekając na zmiany, Przetargi Publiczne
  • Stosowanie dodatkowych kryteriów oceny ofert, Przetargi Publiczne
Wykształcenie
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Języki
  • angielski

 

Zespół

Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl