Nasz zespół
Dominika Kaszyńska

Dominika Kaszyńska

Adwokat

Reprezentuje Klientów w sporach z zakresu prawa cywilnego, w tym posiada doświadczenie w reprezentowaniu towarzystw ubezpieczeniowych w sporach z zakresu odpowiedzialności cywilnej.

Obecnie pracuje przy obsłudze procesowej banków, w tym zajmuje się sprawami dotyczącymi roszczeń z umów kredytów denominowanych i indeksowanych, a także cyberbezpieczeństwa.

Doświadczenie
  • Reprezentowanie wiodących zakładów ubezpieczeń oraz banków w sporach sądowych.
  • Prowadzenie złożonych spraw dotyczących m.in. kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty obcej, a także z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Praktyka zawodowa
  • 2021 - 2022 Rö Radwan - Röhrenschef Petruczenko Sp.k.
  • 2017 - 2021 KKR Kaźmierczak Kołodziejczyk Rewieński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.j.
Wykształcenie
  • Szkoła Główna Handlowa, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
Języki
  • angielski

 

Zespół

Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl