Legal

KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp.k. jest polską kancelarią prawną, doskonale rozumiejącą potrzeby oraz możliwości lokalnego rynku i jednocześnie oferującą międzynarodowy standard usług. Pracujemy dla największych polskich i zagranicznych firm, dla sektora publicznego i samorządów.

Prawo jest naszą pasją. Myślimy i pracujemy niestereotypowo, więc znajdujemy rozwiązania tam, gdzie inni rozłożyli ręce. Z każdym Klientem pracujemy inaczej, dostosowujemy się do jego potrzeb i wymagań. Mamy unikalne doświadczenie biznesowe, które pozwala nam poznać i zrozumieć cele oraz model biznesowy naszych Klientów.

Naszym celem jest wygrana, to ona napędza nas do działania i daje naszym Klientom satysfakcję z naszych usług.

Wierzymy, że nasza wiedza i bogate doświadczenie, zdobyte także w międzynarodowych kancelariach prawnych, połączone z entuzjazmem, kreatywnością, elastycznością oraz świeżym spojrzeniem, jest doskonałą receptą na sukces. 

Compliance

Nadużycia gospodarcze i compliance

Działanie na szkodę spółki, sprzeniewierzenie majątku, fałszowanie danych finansowych, korupcja, przestępstwa związane z upadłością, przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym, nieuczciwa konkurencja, ujawnienia informacji poufnych.

Obrót gospodarczy nie jest wolny od nadużyć. Według statystyk publikowanych przez organy ścigania, w Polsce stwierdza się corocznie popełnienie ponad 150 tysięcy przestępstw gospodarczych. Jednocześnie wiele nadużyć nie zostaje wykrytych w ogóle, albo jest przedmiotem postępowań cywilnych (gospodarczych, pracowniczych).

Zapobieganie tym nadużyciom, reprezentacja w postępowaniach sądowych, dochodzenie naprawienia wyrządzonych szkód wymaga zarówno rozumienia biznesu jak i kompleksowej wiedzy z zakresu prawa, finansów i rachunkowości.

Dlatego stworzyliśmy usługę, w ramach której zespół naszych interdyscyplinarnych specjalistów łączy te cechy, co pozwala na zapewnienie kompleksowego, efektywnego wsparcia we wszelkich sprawach dotyczących nadużyć w obrocie gospodarczym.

Opierając się na naszych doświadczeniach i wspólnie zrealizowanych projektach świadczymy pomoc w zakresie m.in.:

 • audytu śledczego;
 • identyfikacji nieprawidłowości przy pomocy analizy danych finansowych;
 • wewnętrznych postępowań wyjaśniających;
 • analiz przedsądowych dotyczących zasadności roszczeń i szans na pozytywne zakończenie sporu, formułowania strategii procesowych;
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych (gospodarczych, karnych, karnoskarbowych) oraz przed organami ścigania;
 • analizy obszarów ryzyka nadużyć i korupcji w organizacjach;
 • projektowania i wdrażania nowych wewnętrznych procedur zapewnienia zgodności (compliance) i kontroli;
 • oceny obecnie istniejących procedur wykrywania nieprawidłowości wraz z okresowymi testami ich skuteczności;
 • projektowania systemu informowania o potencjalnych nieprawidłowościach;
 • projektowania wewnętrznych dokumentów, jak kodeks etyczny oraz antykorupcyjne postanowienia w umowach z kontrahentami;
 • szkoleń o powyższej tematyce;

Fuzje i przejęcia

Oferujemy usługi doradztwa w transakcjach fuzji i przejęć, w tym m.in.:

 • analizy prawne,
 • badania due diligence,
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentów związanych z przejęciami i zbywaniem spółek, przedsiębiorstw oraz poszczególnych aktywów, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym,
 • wsparcie prawne w pozyskaniu finansowania,
 • zastępstwo prawne w postępowaniach dotyczących koncentracji przedsiębiorców.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo, we współpracy z londyńskim oddziałem Hogan Lovells, w związku z transakcją sprzedaży akcji spółki będącej operatorem Autostrady A1 – Gdańsk Transport Company S.A. (GTC S.A.), należących do grupy Intertoll, międzynarodowego dewelopera infrastruktury drogowej oraz operatora autostrad płatnych.
 • Doradztwo dla Cargill Poland sp. z o.o. w związku z transakcją nabycia 100% udziałów w Dossche sp. z o.o., polskiej spółki belgijskiego koncernu z branży żywnościowej. Doradztwo obejmowało przeprowadzenie badania due diligence, negocjowanie warunkowej umowy sprzedaży udziałów oraz umowy ostatecznej, a także przygotowanie i przeprowadzenie procedury zgłoszenia zamiaru koncentracji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Doradztwo dla Cargill Poland sp. z o.o. w związku z transakcją sprzedaży jednej ze spółek zależnych prowadzącej działalność w zakresie produkcji pasz.
 • Doradztwo w licznych transakcjach fuzji i przejęć związanych z konsolidacją sektora klubów fitness w Polsce, w tym w związku z przejęciem przez Calypso Fitness S.A. zorganizowanych części przedsiębiorstwa Holmes Place Poland oraz w związku ze sprzedażą pakietu kontrolnego Calypso Fitness S.A. na rzecz Benefit Systems S.A.
 • Doradztwo dla francuskiego funduszu inwestycyjnego ECHEZEAUX GROUPE SAS w związku z nabyciem w Polsce grupy spółek z branży materiałów budowlanych.
 • Doradztwo dla szwedzkiego banku inwestycyjnego SEB Private Equity Opportunity III S.C.A. SICAV-SIF w nabyciu norweskiego producenta mebli z głównymi aktywami ulokowanymi w Polsce.
 • Doradztwo dla inwestorów prywatnych w transakcji konsolidacji La Moda Sp. z o.o. Sp.k. oraz Złote Wyprzedaże S.A. poprzez zamianę udziałów na akcje.
 • Doradztwo dla szwedzkich inwestorów w związku z transakcją nabycia udziałów w dwóch polskich spółkach z branży materiałów budowlanych, poprzez transakcję z syndykiem masy upadłościowej. Doradztwo obejmowało także prowadzenie sporu z poprzednimi właścicielami spółek.
 • Doradztwo dla spółki Electro-Croon Polska Sp. z o.o., działającej w branży inżyniersko-projektowej, w związku z transakcją nabycia większościowego pakietu udziałów w polskiej spółce działającej w tej samej branży.
 • Doradztwo dla grupy American Express w związku z wydzieleniem i sprzedażą Merchant Services Poland S.A. do First Data Polska S.A.
 • Doradztwo dla Inwido AB w związku z przejęciem wiodącego producenta stolarki Sokółka Okna i Drzwi S.A.
 • Doradztwo dla Rolls-Royce plc w związku z wykupem menedżerskim jednej z polskich spółek zależnych działającej w sektorze silników okrętowych.
 • Doradztwo dla Boeing Corporation w związku z przejęciem polskiej części grupy C-Map.
 • Doradztwo dla grupy Omya, międzynarodowego koncernu wydobywczego, w restrukturyzacji i konsolidacji działalności w Polsce, w tym w szeregu transakcji fuzji, przejęć oraz likwidacji.
 • Doradztwo dla Veolia Voda SA w związku z przejęciem mniejszościowego pakietu udziałów w Aqua S.A., operatora wodociągowego w Bielsku-Białej.
 • Doradztwo dla Fresenius Kabi w związku z transakcją zakupu wytwórni płynów infuzyjnych od Polfa Kutno S.A.
 • Doradztwo dla Fresenius Kabi w związku z transakcją nabycia udziałów w spółce będącej wyłącznym dystrybutorem produktów Fresenius Kabi w Polsce.
 • Doradztwo dla McCormick w związku z transakcją nabycia 100% udziałów w spółce będącej liderem na rynku przypraw w Polsce.
 • Doradztwo dla grupy Norauto w związku z transakcją nabycia udziałów od Grupy Fiat spółki będącej właścicielem ogólnopolskiej sieci warsztatów szybkiej obsługi „Midas”.
 • Doradztwo dla grupy Heineken N.V. w związku z projektem nabycia grupy Brau Union AG, polegające na przeprowadzeniu polskiej części transakcji obejmującej Browary Królewskie S.A.
 • Doradztwo dla Eaton Electric w związku z transakcją nabycia udziałów w spółce będącej wyłącznym dystrybutorem produktów Eaton Electric w Polsce.

Sprawy korporacyjne i rynki kapitałowe

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie prawa korporacyjnego obejmujące m.in.: 

 • restrukturyzację podmiotów gospodarczych,
 • optymalizację struktur kapitałowych,
 • łączenie, podział i przekształcenia spółek, zakładanie i likwidację spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń,
 • bieżącą obsługę prawną i przygotowanie opinii w zakresie prawa spółek handlowych oraz rynków kapitałowych.

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych obejmujące m.in.: 

 • przygotowanie wewnętrznej dokumentacji prawnej spółek, zgodnej z wymogami ładu korporacyjnego, w tym m.in.: statuty emitentów, regulaminy rad nadzorczych, zarządów oraz walnych zgromadzeń,
 • doradztwo przy emisjach papierów wartościowych, zarówno pierwszych, jak i kolejnych,
 • przygotowanie wewnętrznej dokumentacji oraz prospektu emisyjnego,
 • reprezentowanie spółek przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych,
 • doradztwo w transakcjach pozyskiwania finansowania na rynkach kapitałowych w drodze emisji obligacji i innych instrumentów dłużnych,
 • doradztwo w wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo w transakcjach związanych z konsolidacją sektora fitness, w tym utworzenie sieci klubów Egurrola Fitness Club oraz opracowanie umów inwestycyjnych dotyczących sieci klubów Calypso Fitness.
 • Doradztwo w związku z realizowaną w kilku jurysdykcjach restrukturyzacją i konsolidacją grupy CGH, w tym przeniesienie spółki holdingowej z Wielkiej Brytanii do Polski, łączenia, likwidacje i przejęcia spółek, pozyskanie finansowania zarówno od inwestorów prywatnych, jak i w ramach zewnętrznego, strukturyzowanego finansowania bankowego, a także doradztwo w zawarciu szeregu umów inwestycyjnych.
 • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu w kwestiach korporacyjnych dotyczących spółek państwowych PL.2012 + Sp. z o.o. oraz Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia Sp. z o.o.
 • Doradztwo dla inwestorów prywatnych w transakcji konsolidacji La Moda Sp. z o.o. Sp.k. oraz Złote Wyprzedaże S.A., poprzez zamianę udziałów na akcje.
 • Doradztwo dla BBI Development S.A. związane z wypracowaniem struktury inwestycyjnej dla projektu nieruchomościowego przy wykorzystaniu spółek komandytowo akcyjnych i kapitałowych.
 • Doradztwo dla Empik sp. z o.o. w związku ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji w ramach wspólnego przedsięwzięcia z HDS Polska sp. z o.o.
 • Doradztwo dla akcjonariusza spółki posiadającej koncesje na zarządzanie płatnymi odcinkami autostrad w związku ze wspólnym przedsięwzięciem z zagranicznym funduszem inwestycyjnym, gdzie aktywa spółki posiadającej koncesję były głównym składnikiem majątkowym.
 • Doradztwo dla banku inwestycyjnego w zakresie przeprowadzenia badania due diligence dwóch spółek celowych będących właścicielami budynków biurowych w Warszawie.
 • Doradztwo polegające na restrukturyzacji spółek poprzez transfery udziałów i łączenie spółek, w tym m.in. grup: Tebodin SAP, Podravka, Statoil, Ikea, TVN24 (połączenie z Telewizją Wisła sp. z o.o.), Multikino (połączenie z M-Investment sp. z o.o.) oraz TUI (przejęcie przez TUI Scan Holiday Travel).

Bankowość i finanse

Współpracujemy z podmiotami gospodarczymi, bankami oraz instytucjami finansowymi, którym doradzaliśmy przy skomplikowanych transakcjach z zakresu prawa bankowego oraz finansowania projektów. Pracujemy zarówno dla podmiotów udzielających finansowania, jak i podmiotów korzystających z finansowania na potrzeby projektów inwestycyjnych.

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie bankowości oraz finansów obejmujące m.in.: 

 • przygotowanie oraz negocjowanie dokumentacji kredytowej,
 • doradztwo związane z restrukturyzacją zadłużenia,
 • kompleksową analizę dokumentacji kredytowej oraz umów zabezpieczenia na potrzeby konsolidacji lub restrukturyzacji zadłużenia podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo w pozyskiwaniu finansowania na rynkach kapitałowych, obejmujące emisję obligacji oraz innych instrumentów dłużnych, a także emisję akcji na rynku publicznym. 

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla CGH Group w związku z refinansowaniem działalności spółki w Polsce przez bank PKO BP S.A. oraz inwestorów prywatnych.
 • Doradztwo dla BZ WBK S.A. obejmujące przeprowadzenie analizy prawnej dokumentacji kredytowej składającej się z kilkunastu umów, wraz z dokumentacją zabezpieczenia oraz dokonanie konsolidacji udzielonych kredytów.
 • Doradztwo dla BZ WBK S.A. w związku z transakcją finansowania zakupu kilku nieruchomości komercyjnych przez inwestora i zabezpieczenia finansowania w ramach jednego portfela kredytowego.
 • Doradztwo dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w związku z pozyskaniem finansowania w kwocie 3,2 mld PLN na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego obejmującego budowę oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Warszawie.
 • Doradztwo dla Miasta st. Warszawy w związku z zawarciem umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie budowy drugiej linii metra w Warszawie.
 • Doradztwo dla Grupy Futureal, jednego z wiodących deweloperów w Europie, w związku z transakcją finansowania inwestycji deweloperskiej w Krakowie o wartości 83 mln PLN.
 • Doradztwo dla Caelum Development w związku z wieloma transakcjami pozyskania finansowania na nabycie lub budowę centrów handlowych i innych nieruchomości komercyjnych w Polsce, a następnie w związku z konsolidacją kredytów.
 • Doradztwo dla Heitman International w związku z transakcją obejmującą refinansowanie finansowania udzielonego na inwestycje dotyczące ośmiu galerii handlowych.
 • Reprezentowanie BZ WBK S.A. oraz Allied Irish Bank w transakcjach obejmujących pozyskiwanie finansowania na zakup lub budowę centrów handlowych, centrów biurowych oraz innych projektów komercyjnych.
 • Doradztwo dla ARKA BZ WBK S.A. Fundusz Rynku Nieruchomości w związku z wieloma transakcjami finansowania projektów przez Erste Bank Oesterreichischen Sparkassen AG w Swarzędzu i Gdańsku.
 • Doradztwo dla Banku BPH S.A. (obecnie Bank Pekao S.A. ) oraz Fortis Bank Polska S.A. (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.) w związku z transakcjami finansowania inwestycji.
 • Doradztwo dla EBOR w związku z transakcją finansowania budowy fabryki przez Barlinek S.A.
 • Reprezentowanie Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., w związku z finansowaniem budowy bloku energetycznego o mocy min. 400 MWe.
 • Doradztwo dla jednego z wiodących banków w Polsce w związku z restrukturyzacją finansowania budynku biurowego w Poznaniu, w wysokości 28 mln EUR.
 • Doradztwo dla jednego z wiodących banków w Polsce w związku z finansowaniem inwestycji deweloperskiej w Ursusie o wartości 69 mln PLN.
 • Doradztwo dla jednego z wiodących banków w Polsce w związku z restrukturyzacją finansowania budynku biurowego w Warszawie, w wysokości 11 mln EUR.
 • Doradztwo dla jednego z wiodących banków w Polsce w związku z restrukturyzacją finansowania portfela nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej w wysokości 8 mln EUR.
 • Doradztwo dla jednego z wiodących banków w Polsce w związku z finansowaniem deweloperskich inwestycji mieszkaniowych na Dolnym Śląsku w łącznej wysokości 70 mln PLN.

Infrastruktura

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne przy realizacji skomplikowanych projektów infrastrukturalnych, zamówień publicznych, kontraktów budowlanych oraz projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradzamy przy przygotowaniu i realizacji procesów przetargowych, negocjacjach i przygotowywaniu projektów umów obejmujących projektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację (DBFO, DBO, BOT, umowy koncesyjne, w tym według standardów FIDIC), a także przy finansowaniu przedsięwzięć. Współpracujemy zarówno z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi inwestorami. 

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla Cesas, tureckiego przedsiębiorstwa robót budowlanych, w związku z projektem modernizacji i przebudowy dwóch nabrzeży portowych w Gdyni na potrzeby morskiej bazy wojskowej NATO.
 • Doradztwo dla Veolia Voda S.C.A. związane ze sporządzeniem i negocjowaniem umowy o eksploatację i zarządzanie siecią wodno-ściekową dla potrzeb procesów produkcyjnych w jednym z największych zakładów przemysłu ciężkiego w Polsce.
 • Doradztwo dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w związku z projektem finansowania modernizacji systemu oczyszczania ścieków w Warszawie.
 • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w opracowaniu koncepcji zarządzania Stadionem Narodowym w Warszawie, a także przygotowanie i negocjowanie umowy na zarządzanie Stadionem.
 • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z przygotowaniem projektu Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
 • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z przygotowaniem projektu Rozporządzania Rady Ministrów w sprawie warunków powierzania spółce celowej zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć UEFA EURO 2012.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne oraz koncesje

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie PPP oraz koncesji obejmujące m.in.:

 • przygotowywanie analiz przedrealizacyjnych oraz pełnej dokumentacji projektowej,
 • reprezentowanie w postępowaniu przetargowym i negocjacjach umów zawieranych w ramach przedsięwzięcia,
 • doradztwo dla podmiotów publicznych polegające na wyborze właściwej struktury inwestycji oraz związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, w tym projektów umów PPP lub umów koncesji,
 • negocjowanie umów PPP lub umów koncesji zarówno po stronie podmiotów publicznych, jak i prywatnych inwestorów
 • doradztwo dla inwestorów prywatnych związane z przygotowaniem umowy PPP lub koncesji,
 • opracowanie projektów innych umów zawieranych w ramach przedsięwzięcia, np. umów kredytowych, umów z podwykonawcami robót budowlanych, czy umów ubezpieczenia.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc. w związku z projektem PPP realizowanym przez Województwo Dolnośląskie i Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Projekt obejmował przebudowę i utrzymanie wybranej części dróg wojewódzkich, ich łączna długość wynosi maksymalnie 315 km, z czego około 90 km zostało poddanych przebudowie.
 • Doradztwo dla konsorcjum AMS S.A. oraz Ströer Polska sp. z o.o. w związku z procedurą koncesyjną zainicjowaną przez m.st. Warszawa, której celem był rozwój i funkcjonowanie 1580 wiat autobusowych i tramwajowych.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w związku z umową koncesji na zarządzanie i eksploatację parkingów na terenie lotniska im. F. Chopina w Warszawie (największy projekt parkingowy w Polsce).
 • Doradztwo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z projektami PPP obejmującymi dwie procedury przetargowe, w tym przygotowanie pierwszej w Polsce umowy na budowę i eksploatację autostrady w formule DBFO oraz umowy z niezależnym inżynierem. Projekty dotyczyły budowy i eksploatacji dwóch odcinków autostrad w Polsce - autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice oraz autostrady A2 na odcinku Stryków – Konotopa.
 • Doradztwo dla Miasta Gdańska w procesie budowy parkingów podziemnych przy wykorzystaniu formuły koncesji budowlanej.
 • Doradztwo dla Miasta Kłodzka w związku z procedurą koncesyjną na eksploatację wodociągów miejskich oraz systemu oczyszczania ścieków.
 • Doradztwo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z przygotowaniem i negocjowaniem umów koncesyjnych na budowę odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl.
 • Doradztwo dla Veolia Voda S.A. w związku z ubieganiem się o koncesję na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzin.
 • Doradztwo dla Miasta Gdańska w związku z rozbudową infrastruktury drogowej w formule PPP z nowoczesnymi technikami finansowania.
 • Doradztwo dla Miasta Szczecina w związku z oceną potencjalnego wpływu na dług publiczny parku wodnego, który miał zostać zbudowany w formule PPP.
 • Doradztwo dla Miasta Opole związane z postępowaniem przetargowym zmierzającym do pozyskania partnera w formule PPP w związku z modernizacją, remontem i rozbudową hali widowiskowo-sportowej.
 • Doradztwo dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z przeniesieniem siedziby Szpitala Uniwersyteckiego. Formuła PPP była jednym z rozważanych sposobów realizacji przedsięwzięcia.
 • Doradztwo dla Nickel Development sp. z o.o. w związku z przygotowaniem formuły PPP do rozbudowy i modernizacji hali widowiskowo-sportowej Arena w Poznaniu.

Sektor transportu

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w projekcie dotyczącym rozbudowy infrastruktury MOP (Miejsc Obsługi Podróżnych), w tym budowy stacji paliw i infrastruktury hotelowo – usługowej.
 • Doradztwo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z projektami PPP obejmującymi dwie procedury przetargowe, w tym przygotowanie pierwszej w Polsce umowy na budowę i eksploatację autostrady w formule DBFO oraz umowy z niezależnym inżynierem. Projekty dotyczyły budowy i eksploatacji dwóch odcinków autostrad w Polsce - autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice oraz autostrady A2 na odcinku Stryków – Konotopa.
 • Reprezentowanie Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc. w projekcie inwestycyjnym obejmującym budowę tunelu pod Wisłą w Warszawie oraz multimodalnego dworca kolejowego w Łodzi.
 • Doradztwo dla Miasta Poznania w związku z projektem „Brama Zachodnia” dotyczącym przedłużenia linii tramwajowej, budowy centrum komunikacyjnego, wraz z parkingami Park & Ride, oraz przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 • Doradztwo dla Tyco Fire and Integrated Solutions w związku z wprowadzeniem zintegrowanych systemów sterowania ruchem ulicznym w Olsztynie i Gdyni oraz w związku z projektem Tramwaj Miejski w Łodzi.
 • Doradztwo dla Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc. w związku z projektem PPP realizowanym przez Województwo Dolnośląskie i Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Projekt obejmował przebudowę i utrzymanie wybranej części dróg wojewódzkich, ich łączna długość wynosi maksymalnie 315 km, z czego około 90 km zostało poddanych przebudowie.
 • Doradztwo dla konsorcjum AMS S.A. oraz Ströer Polska sp. z o.o. w związku z procedurą koncesyjną organizowaną przez m.st. Warszawa, której celem był rozwój i funkcjonowanie 1580 wiat autobusowych i tramwajowych.
 • Doradztwo dla Miasta Gdańska w procesie budowy parkingów podziemnych przy wykorzystaniu formuły koncesji budowlanej.

Sektor lotniczy

Nasza Kancelaria doradzała P.P. „Porty Lotnicze” w aspektach prawnych związanych z przejęciem Lotniska w Radomiu, w szczególności w kwestiach związanych z wykorzystaniem w projekcie instytucji przygotowanej likwidacji (tzw. #preapack). Zlecenie realizowane było pod kierownictwem Arup.

Posiadamy unikalne doświadczenie w doradztwie dla branży lotniczej. Od ponad 8 lat aktywnie doradzamy Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” w licznych skomplikowanych projektach inwestycyjnych, transakcjach, kwestiach regulacyjnych i w sporach. Wielokrotnie doradzaliśmy przewoźnikom lotniczym, szczególnie w obszarze obowiązków regulacyjnych, ochrony konsumenta oraz obowiązków wobec pasażerów. 

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w związku z procesem demonopolizacji rynku obsługi naziemnej obejmującej zaopatrzenie Lotniska im. F. Chopina w Warszawie w paliwo lotnicze. Doradztwo obejmowało także kwestie budowy, finansowania i zarządzania paliwową infrastrukturą krytyczną.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w związku z wieloma projektami inwestycyjnymi związanymi z rozbudową Lotniska im. F. Chopina w Warszawie, włącznie z modernizacją Terminala 1. Był to największy w Polsce projekt inwestycyjny w obszarze lotniskowym.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w projektach powierzenia zarządzania i wynajmu stref handlowych i gastronomicznych Terminala 1 Lotniska im. F. Chopina w Warszawie.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w związku z nabyciem od PLL LOT S.A. nieruchomości wraz z bazą paliw LOT Magazynowanie Paliw i Smarów (LOT MPiS).
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w sprawach spornych dotyczących Lotniska im. F. Chopina w Warszawie, w tym reprezentowanie w sporze sądowym z operatorem strefy duty free & travel na lotnisku.
 • Doradztwo dla Wizz Air Airlines w związku ze sporami z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz organami ochrony granic, sporami administracyjnymi dotyczącymi działalności przewozowej oraz sporami z pasażerami (w tym dotyczącymi odszkodowań związanych z przelotami).
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" pod kierownictwem Arup w związku z przejęciem Lotniska w Radomiu, w szczególności w kwestiach związanych z wykorzystaniem w projekcie instytucji przygotowanej likwidacji (tzw. #preapack).

Sektor kolejowy

Jesteśmy członkami Railway Business Forum, a naszym Klientom oferujemy usługi obejmujące m.in.:

 • doradztwo związane z budową lub modernizacją infrastruktury kolejowej, w ramach postępowań przetargowych oraz na etapie realizacji umowy, także w oparciu o FIDIC,
 • doradztwo związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz kosztami jej utrzymania, włącznie z kwestiami regulacyjnymi,
 • doradztwo związane z roszczeniami w procesie budowlanym (claim management) na każdym etapie postępowania,
 • reprezentowanie w sporach dotyczących infrastruktury kolejowej,
 • reprezentowanie w sprawach odpowiedzialności za wypadki związane z korzystaniem z infrastruktury kolejowej.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla PKP PLK S.A. w sprawach związanych z budową lub modernizacją infrastruktury kolejowej.
 • Reprezentowanie PKP PLK S.A. w licznych sporach dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury kolejowej.
 • Doradztwo na rzecz Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc., w ramach konsorcjum Astaldi-Gülermak-PBDiM, w związku z budową drugiej linii metra w Warszawie.
 • Reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu układowym i upadłościowym spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., jednego z największych wykonawców infrastruktury kolejowej w Polsce.
 • Doradztwo oraz reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu transportu kolejowego w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Doradztwo w zakresie kosztów utrzymania infrastruktury, w tym dla Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Energetyka

Doradzamy podczas realizacji skomplikowanych projektów energetycznych, w tym energetyki odnawialnej. Posiadamy unikalne doświadczenie związane z magazynowaniem paliw. Współpracujemy z czołowymi spółkami energetycznymi, inwestorami, dostawcami paliw czy operatorami projektów. Opracowujemy struktury oraz sposoby finansowania inwestycji energetycznych. Od lat nasza praktyka energetyczna jest wyróżniana w prestiżowym rankingu EMEA Legal 500.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w związku z opracowaniem oraz wdrożeniem modelu biznesowego w zakresie strategii zaopatrywania Lotniska im. F. Chopina w Warszawie w paliwo lotnicze.
 • Doradztwo dla grupy Polenergia S.A. w związku z projektami budowy farm offshore realizowanych na Bałtyku oraz w związku z innymi projektami energetycznymi.
 • Doradztwo dla grupy DONG Energy Renewables Polska Sp. z o.o. w związku z budową farm wiatrowych w Polsce.
 • Doradztwo dla PGE Energia Odnawialna S.A. w związku z licznymi projektami budowy farm wiatrowych w Polsce.
 • Doradztwo oraz reprezentowanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w postępowaniach przetargowych na budowę infrastruktury energetycznej.
 • Doradztwo dla Polish Energy Partners S.A. w związku z licznymi projektami budowy farm wiatrowych w Polsce.
 • Doradztwo dla Borusan Manesmann Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş. w związku z dostawami rur przesyłowych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 • Doradztwo dla Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w projekcie dotyczącym budowy – przy udziale partnera prywatnego - elektrowni/elektrociepłowni o mocy min. 400 MWe, a także infrastruktury towarzyszącej.
 • Doradztwo dla Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w związku z opracowaniem koncepcji budowy zakładu termicznego przetwarzania odpadów.
 • Doradztwo dla Gaz-System w związku z realizacją projektu budowy gazociągu podmorskiego łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Danii i Polski.
 • Doradztwo dla Samsung C&T oraz Yenigun Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy terminala naftowego PERN „Przyjaźń” S.A. w Gdańsku.
 • Doradztwo dla grupy Energa S.A. w związku ze strategią rozwoju biznesu.
 • Doradztwo dla grupy Energa S.A. w związku z prywatyzacją Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji nieruchomościowych. W naszym portfolio znajdują się wielorakie projekty, od małych działek, poprzez centra handlowe, studia filmowe, fabryki, aż po największe biurowce w centrum Warszawy. Od lat nasza praktyka nieruchomościowa jest wyróżniana w prestiżowym rankingu EMEA Legal 500.

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie nieruchomości oraz inwestycji budowlanych obejmujące m.in.:

 • badania due diligence nieruchomości,
 • doradztwo przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości (w tym transakcje share deal),
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów najmów oraz dzierżaw, a także kompleksowych komercjalizacji,
 • przygotowanie oraz negocjowanie, w ramach procesów budowlanych, kontraktów z generalnymi wykonawcami, w tym kontraktów według standardów FIDIC i NEC,
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów z inżynierami kontraktu oraz na zarządzanie projektem,
 • doradztwo w postępowaniach przetargowych, postępowaniach administracyjnych i sadowych dotyczących m.in.: pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, decyzji środowiskowych oraz ochrony środowiska.

Nasze doświadczenia

 • Reprezentowanie spółki ITI podczas sprzedaży Media Busines Centre - obiektu biurowego/studia telewizyjnego stacji TVN w Warszawie.
 • Doradztwo dla TVN S.A. w związku z procesami budowlanymi w wielu inwestycjach budowlanych.
 • Doradztwo dla BBI Development w związku z wieloma inwestycjami nieruchomościowymi w Polsce, w tym m.in. związane z komercjalizacją budynku biurowego z częścią handlową na Placu Unii Lubelskiej w Warszawie.
 • Doradztwo dla BZ WBK S.A. w związku z projektem obejmującym finansowanie budowy zespołu apartamentowo - biurowego we Wrocławiu.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w związku z komercjalizacją powierzchni Terminala II na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” związane z nabyciem od PLL LOT nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie Lotniska im. F. Chopina w Warszawie.
 • Doradztwo dla Calypso Fitness, wiodącego operatora klubów fitness w Polsce, w transakcji przejęcia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Holmes Place Poland, połączone z renegocjacją umów najmu z wynajmującym Unibail-Rodamco Polska.
 • Doradztwo dla Wydawnictwa Naukowego PWN SA. w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej, wraz z projektem budowlanym, oraz pozwoleniem na budowę budynku biurowego o powierzchni użytkowej ponad 10 000 m2 w Warszawie.
 • Doradztwo dla grupy Kulczyk Holding w związku z wieloma inwestycjami budowlanymi oraz reprezentowanie spółek z grupy przed sądami administracyjnymi.
 • Doradztwo dla CH Stara Papiernia związane z rozbudową centrum handlowego.
 • Doradztwo w negocjacjach umów najmu dla szkoły tańca Egurrola Dance Studio w centrach handlowych m.in. Blue City Warszawa i Manufaktura w Łodzi oraz renegocjowanie warunków już zawartych umów.
 • Pełne audyty prawne, w tym umów najmu, dla nabywców obiektów biurowych w Gdańsku, Krakowie i Warszawie, a także dla nabywcy galerii handlowej w Kielcach.
 • Doradztwo w komercjalizacji obiektów magazynowych dawnej fabryki GM w Warszawie.
 • Doradztwo dla Metropol Group oraz Oxford Group związane z nabyciem biurowców i centrów magazynowych w Warszawie i okolicach.
 • Doradztwo dla Polimex-Mostostal związane z negocjowaniem umowy dotyczącej budowy centrum biznesowego w Łodzi.
 • Doradztwo dla Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego związane z projektem budowy Pomorskiego Centrum Logistycznego, największego centrum logistycznego w północnej Polsce. Doradztwo obejmowało przygotowanie umów dzierżawy oraz umowy regulującej zagospodarowanie wydzierżawionego terenu przez międzynarodowego operatora logistycznego - firmę Goodman.
 • Doradztwo dla Castoramy związane z kwestiami procesu budowlanego obejmującego rozbudowę sieci supermarketów w Polsce.
 • Doradztwo dla BZ WBK S.A. związane z finansowaniem budowy zespołu apartamentowo-biurowego we Wrocławiu.
 • Doradztwo dla Allied Irish Bank związane z finansowaniem inwestycji nieruchomościowej w Poznaniu.
 • Doradztwo dla Danfoss związane z kontraktem na budowę fabryki pod Warszawą.
 • Doradztwo dla Bovis Lend Lease związane z projektem budowy dwóch fabryk słodyczy w Polsce dla Cadbury Schweps.
 • Doradztwo dla Yenigun Group związane ze zbyciem nieruchomości niezabudowanych oraz zabudowanych w centrum Warszawy.

Prawo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne

Mamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych, a także w wielu projektach związanych z zastosowaniem regulacji prawa publicznego. Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz w sprawach kasacyjnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Nasza praktyka w dziedzinie prawa administracyjnego i publicznego jest wyróżniana w prestiżowym rankingu EMEA Legal 500.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla TVN S.A. związane z prawem administracyjnym i budowlanym obejmujące reprezentację przed sądami administracyjnymi.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących modernizacji Terminala 1 Lotniska im. F. Chopina w Warszawie, w szczególności uzyskania tzw. specdecyzji lotniskowej i jej przymusowego wykonania.
 • Doradztwo dla EPA Wind Sp. z o.o. sp.k. w postępowaniach zarówno przed organami administracji państwowej, jak i sądami, w związku z licznymi projektami obejmującymi budowę farm wiatrowych w Polsce.
 • Doradztwo dla Omya w związku z uruchomieniem kopalni kredy, w tym postępowania administracyjne i sądowo administracyjne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych i koncesji górniczych, a także doradztwo w związku z procedurą budowlaną.  
 • Doradztwo dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w zakresie procedur administracyjnych związanych z budową nowego budynku muzeum.
 • Doradztwo dla PKP PLK S.A. związane z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi ochrony środowiska i procesu budowlanego.
 • Reprezentowanie Rajpol Sp. z o.o. (największej grupy producenckiej w Polsce) oraz Passat - Stal S.A. (spółki z grupy Bowim) w sporze z instytucją finansującą o dofinansowanie unijne.
 • Reprezentowanie międzynarodowej spółki logistycznej w postępowaniach kontrolnych oraz podatkowych.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących dostępu do informacji publicznej.

Upadłość i restrukturyzacja

Oferujemy usługi w zakresie prawa upadłościowego zarówno przedsiębiorstwom, jak i osobom fizycznym, obejmujące m.in.:

 • postępowania o ogłoszenie upadłości oraz postępowania po ogłoszeniu upadłości,
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu (włącznie z zaskarżeniem listy wierzytelności),
 • upadłość transgraniczną,
 • doradztwo w związku z bezskutecznością czynności prawnych podjętych na szkodę wierzycieli,
 • doradztwo w związku z odpowiedzialnością karną za przestępstwa związane z naruszeniem interesów wierzycieli.

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw obejmujące m.in. prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych, a także związane z odpowiedzialnością zarządu, w tym:

 • odpowiedzialnością za zobowiązania spółki,
 • odpowiedzialnością cywilną i karną za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie,
 • w związku z zakazem działalności gospodarczej.

Nasze doświadczenia

 • Reprezentowanie CEDC International Sp. z o.o., największego dystrybutora i producenta alkoholu w Polsce, w precedensowym postępowaniu o uznanie za bezskuteczne rzeczowego obciążenia majątku upadłego o wysokiej wartości.
 • Reprezentowanie MBC S.k.a. w wielowątkowym sporze ze skargi pauliańskiej o bezskuteczność zbycia aktywów o wartości prawie 100 mln PLN.
 • Reprezentowanie TU InterRisk S.A. w precedensowym sporze o skuteczność zabezpieczenia roszczeń regresowych gwaranta na kwotę prawie 20 mln PLN do zleceniodawcy gwarancji.
 • Doradztwo dla TFI Pioneer Pekao w związku z postępowaniem sanacyjnym emitenta obligacji notowanych na Catalyst.

Spory

Doradzamy Klientom w sporach cywilnych, gospodarczych, karnych gospodarczych, administracyjnych, a także w sporach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Kompleksowo zarządzamy roszczeniami (claim management) wspierając Klientów na każdym etapie roszczenia, począwszy od zgłoszenia roszczenia, aż po spór sądowy. Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, aż po Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny. 

Oferujemy usługi obejmujące m.in.:

 • analizę dokumentacji,
 • reprezentowanie w ewentualnym postępowaniu ugodowym lub mediacyjnym,
 • przygotowanie strategii procesowej,
 • ocenę potencjalnego przebiegu postępowania i szans na pozytywne rozstrzygnięcie,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu we wszystkich instancjach, włącznie z Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym,
 • reprezentowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i innymi instytucjami międzynarodowymi,
 • reprezentowanie przed sądami polubownymi i arbitrażowymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

We współpracy z Klientami stosujemy sprawdzone metody zarządzania sporami, włącznie z dedykowanym oprogramowaniem do obsługi postępowań sądowych. 

Spory infrastrukturalne


Nasze doświadczenia

 • Reprezentowanie PKP PLK S.A. w licznych sporach dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury kolejowej.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w sporach z PHZ Baltona S.A. oraz BH Travel Retail Poland sp. z o.o. dotyczących wypowiedzenia 11 umów najmu lokali duty free & travel na Lotnisku im F. Chopina w Warszawie.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Hochtief Polska S.A. oraz Hochtief Solutions AG w sporach dotyczących wstrzymania modernizacji Terminala 1 Lotniska im. F. Chopina w Warszawie.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w sporach sądowych dotyczących budowy hotelu Marriott na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w sporze z PETROLOT dotyczącym dostępu do terminala kolejowego oraz instalacji składowania paliwa lotniczego.
 • Doradztwo dla konsorcjum AGP, budującego centralny odcinek II linii metra w Warszawie, w sporach wynikających z realizacji tego przedsięwzięcia.
 • Doradztwo dla Grupy Fabe w sporach dotyczących budowy autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7.
 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych S.A. związane z roszczeniami wynikającymi z umów budowy drogowych obiektów inżynierskich oraz robót torowych.

Spory nieruchomościowe

Nasze doświadczenia

 • Reprezentowanie Tempo sp. z o.o. w sporach dotyczących działalności deweloperskiej (m.in. wykonawstwa inwestycji z udziałem STRABAG, Porr, Hochtief).
 • Reprezentowanie TU InterRisk S.A. w sporze ze spółką Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna Sp. z o. o dotyczącym działalności budowlanej.
 • Reprezentowanie Teesland w sporze związanym z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 • Reprezentowanie właściciela jednego z najbardziej prestiżowych budynków w Warszawie w sporze o nieruchomości, których wartość wynosiła 55 mln PLN, w związku z dekretem o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy.
 • Reprezentowanie czołowej firmy z branży FMCG w precedensowym sporze o bezskuteczność hipotek (o wartości kilkunastu milionów PLN) ustanowionych przez upadłą spółkę na zabezpieczenie zobowiązań spółki – córki.
 • Doradztwo dla Miasteczka Twinpigs sp. z o.o. oraz Planeton sp. z o.o. w związku ze sprawami sądowymi dotyczącymi zarządzania i utrzymania parku rozrywki.

Spory Gospodarcze

Nasze doświadczenia

 • Reprezentowanie TU InterRisk S.A. w precedensowym postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym gwarancji zapłaty długu celnego oraz gwarancji należytego wykonania kontraktu o łącznej wartości ponad 15 mln PLN.
 • Reprezentowanie największej, polskiej spółki petrochemicznej w sporach gospodarczych o wartości 64 mln PLN oraz 46 mln PLN.
 • Reprezentowanie spółki w sporze ze Skarbem Państwa w sporach o łącznej wartości 35 mln PLN.
 • Reprezentowanie członków zarządu spółki informatycznej, notowanej na NewConnect, w procesie karnym przed Sądem Najwyższym w związku z wykorzystaniem przez firmę informatyczną w jej działalności gospodarczej cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Reprezentowanie czołowej firmy z branży FMCG w precedensowym sporze o bezskuteczność hipotek (o wartości kilkunastu milionów PLN) ustanowionych przez upadłą spółkę na zabezpieczenie zobowiązań spółki – córki.

Spory korporacyjne

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo w sporze korporacyjnym dotyczącym spółki z grupy Rank Progress S.A.
 • Doradztwo w sprawach dotyczących uchylenia uchwał Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia dla Rank Progress, City Inspire S.A., Agena Development S.A., Odmet S.A., C. Hartwig – Warszawa S.A. oraz ZM Mościbrody sp. z o.o.
 • Doradztwo w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwał rady nadzorczej Ageny Development S.A.
 • Doradztwo w sprawach o wyłączenie wspólnika dla spółek grupy Rank Progress, ZM Mościbrody sp. z o.o. oraz Mago S.A.
 • Doradztwo dla spółki z grupy Rank Progress w sprawach o zobowiązanie do przeniesienia własności udziałów/akcji.
 • Reprezentowanie wspólników Mago S.A., Odmet S.A. oraz Agena Development S.A. w postępowaniach karnych o działanie na szkodę spółki.
 • Doradztwo w sprawach o odszkodowanie dla spółki od członka zarządu za nienależyte wykonywanie zarządu.
 • Reprezentowanie Narodowego Centrum Sportu w sporze dotyczącym kontraktu menedżerskiego.
 • Doradztwo w sporze pomiędzy akcjonariuszami spółki akcyjnej związanym z próbą zakłócenia działalności spółek z grupy przez wspólnika posiadającego 1/3 kapitału zakładowego, który podjął działalność konkurencyjną.
 • Doradztwo w sporze pomiędzy akcjonariuszami wiodącego dystrybutora technologii dla branży kolejowej.
 • Reprezentacja Crawford Polska oraz WYG International w sporach z zakresu prawa pracy. 

Spory regulacyjne

Nasze doświadczenia

 • Reprezentowanie Orange S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.) oraz TP Ditel S.A. w sporach z zakresu działalności regulowanej.
 • Uczestniczenie w postępowaniach regulacyjnych przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Reprezentowanie największego, polskiego operatora telekomunikacyjnego w sporze o 264 mln PLN odszkodowania, o zapłatę 45 mln PLN odszkodowania oraz w postępowaniach o nałożenie 100 mln PLN kary administracyjnej.

Spory z zakresu nieuczciwej konkurencji

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze" w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji o sytuacji prawnej i gospodarczej przedsiębiorstwa.
 • Doradztwo dla CGH Polska sp. o.o. w związku ze sporem dotyczącym naruszenia umownych i ustawowych zakazów konkurencji oraz ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 • Doradztwo dla FremantleMedia w przedsądowych negocjacjach dotyczących naruszenia praw autorskich, prawa konkurencji oraz dóbr osobistych.
 • Doradztwo dla spółki z sektora chemicznego w sprawie roszczeń dotyczących wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów.
 • Reprezentowanie Orange S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.) oraz TP Ditel S.A. w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.
 • Reprezentowanie członków zarządu spółki informatycznej, notowanej na NewConnect, w precedensowej sprawie odpowiedzialności karnej za naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamówienia publiczne

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie prawa zamówień publicznych obejmujące m.in.: 

 • pomoc prawną przy projektach z zakresu zamówień publicznych, zarówno na rzecz wykonawców, jak i zamawiających,
 • wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowania przetargowego oraz wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • doradztwo dla wykonawców oraz zamawiających w zakresie środków ochrony prawnej, w tym reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi,
 • reprezentowanie w postępowaniach dotyczących nieważności umów w sprawie zamówienia publicznego,
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących zwiększenia wynagrodzenia dla wykonawcy oraz odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla Gülermak Heavy Industries Construction & Contracting Co. Inc. w związku z zamówieniem publicznym dotyczącym m.in. budowy II linii metra w Warszawie, budowy multimodalnego dworca w Łodzi, południowej obwodnicy Warszawy oraz tunelu pod Wisłą w Warszawie.
 • Doradztwo dla Borusan Manesmann Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş. w związku z zamówieniami publicznymi obejmującymi dostawy na budowę gazociągów tranzytowych w Polsce.
 • Doradztwo dla miast oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z postępowaniami dotyczącymi zamówień publicznych, w tym dla Miasta Gdańska, Poznania oraz Opola.
 • Doradztwo oraz reprezentowanie Kinnarps Polska Sp. z o.o., dostawcy mebli biurowych, w szeregu postępowań dotyczących zamówień publicznych.
 • Doradztwo dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z postępowaniem obejmującym m.in. projekt budowy gazociągu podmorskiego łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Danii i Polski.
 • Doradztwo dla Bayer Polska w zakresie zamówień publicznych.
 • Doradztwo dla Egis Polska Dystrybucja w zakresie przetargów na dostawę leków generycznych.
 • Doradztwo dla Prokuratury Generalnej w związku z pierwszym w historii zamówieniem systemu informatycznego służącego do digitalizacji akt postępowań karnych.
 • Reprezentowanie Sater Otwock w największym w Polsce przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy.
 • Doradztwo oraz reprezentowanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w postępowaniach przetargowych na budowę infrastruktury energetycznej.
 • Reprezentowanie PKP PLK S.A. w precedensowym sporze o zwrot wadium wypłaconego po zakończeniu terminu związania ofertą.

Prawo konkurencji

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie prawa konkurencji obejmujące m.in.: 

 • ograniczanie konkurencji, w tym prowadzenie spraw kartelowych z wykorzystaniem programu łagodzenia kar (leniency) oraz doradztwo dotyczące porozumień wertykalnych,
 • nadużywanie pozycji dominującej,
 • kontrolę koncentracji,
 • przygotowanie i wdrażanie programów zgodności prawnej (compliance) oraz prowadzenie szkoleń,
 • pomoc publiczną,
 • doradztwo w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji,
 • ochronę konsumentów, w tym niedozwolone klauzule umowne.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla CEDC International Sp. z o.o., największego dystrybutora i producenta alkoholu w Polsce, w sprawach naruszenia prawa konkurencji na szkodę Klienta.
 • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie prawa pomocy publicznej, w tym w związku z funkcjonowaniem Stadionu Narodowego w Warszawie.
 • Reprezentowanie czołowego, polskiego banku w sporach dotyczących kredytów hipotecznych denominowanych w CHF.
 • Reprezentowanie PWW Sp. z o.o. w precedensowym sporze o naruszenie prawa konkurencji poprzez klauzule wyłącznościowe w umowie najmu.
 • Doradztwo dla Rank Progress S.A. w postępowaniu przed UOKiK w zakresie naruszenia prawa konkurencji w umowach najmu.
 • Doradztwo dla firmy TOPAZ w sprawach związanych z koncentracją - utworzeniem joint–venture z innymi czołowymi sieciami handlowymi w Polsce.
 • Doradztwo dla FremantleMedia w przedsądowych negocjacjach dotyczących naruszenia praw autorskich, prawa konkurencji oraz dóbr osobistych.

Własność intelektualna

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie prawa własności intelektualnej obejmujące m.in.:

 • obrót oraz licencjonowanie praw własności intelektualnej oraz ochronę własności intelektualnej w internecie,
 • prawa własności przemysłowej, włącznie z zarządzaniem zasobem znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych,
 • reprezentowanie w sporach dotyczących ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych i patentów,
 • ochronę danych osobowych oraz reprezentowanie przed GIODO,
 • ochronę baz danych,
 • usługi na rzecz instytucji kultury.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla Rank Progress S.A. w zakresie ochrony znaków towarowych, know-how i praw do technologii.
 • Reprezentowanie EGA Sp. z o.o. Sp. k., producenta elektronarzędzi, w szeregu sporów przed OHIM, UP RP oraz sądami w sprawach rejestracji znaków towarowych.
 • Doradztwo dla Cloud Technologies S.A., jednego z największych, polskich dostawców rozwiązań cloud-based, w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Reprezentowanie Rank Recycling Energy w negocjacjach z WTEC Canada w związku z licencją na pionierską instalację termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
 • Doradztwo dla MJM S.A. w zakresie praw własności przemysłowej, sporów o naruszenie znaków towarowych oraz sporów z ZAiKS.
 • Reprezentowanie Martel Sp. z o.o., jednego z większych, europejskich producentów mebli biurowych, w sporze o naruszenia praw do wzoru użytkowego.
 • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z potencjalnymi naruszeniami praw autorskich i praw do znaków towarowych.
 • Doradztwo dla CEDC International Sp. z o.o., największego dystrybutora i producenta alkoholu w Polsce, w związku z licencjami programów komputerowych.

Prawo pracy

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie prawa pracy obejmujące m.in.: 

 • zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie indywidualnych umów o pracę,
 • opracowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych i akcjonariatu pracowniczego,
 • zawieranie oraz realizację kontraktów menedżerskich,
 • przejście zakładu pracy do nowego pracodawcy,
 • spory zbiorowe,
 • regulacje prawne dotyczące związków zawodowych,
 • regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentowanie w sporach sądowych oraz postępowaniach przed organami inspekcji pracy i ZUS, włącznie z postępowaniami dotyczącymi odpowiedzialności wykroczeniowej oraz karnej za naruszenie praw pracowniczych.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla Wizz Air Airlines w związku z międzynarodowym prawem pracy.
 • Reprezentowanie Wizz Air Airlines w sporach z członkami personelu latającego w związku ze skutecznością wyboru prawa obcego jako prawa właściwego dla stosunku pracy.
 • Doradztwo dla Gracciosa Sp. z o.o., sieci sklepów z artykułami sportowymi, w związku z restrukturyzacją zatrudnienia.
 • Doradztwo dla spółek z Grupy Ever w związku z kontraktami menedżerskimi oraz akcjonariatem pracowniczym.
 • Reprezentowanie spółki z grupy CEDC International, największego dystrybutora i producenta alkoholu w Polsce, w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji. 
 • Reprezentowanie HANNAH oraz szeregu innych firm w postępowaniach przed ZUS o ustalenie istnienia umowy zlecenia w miejsce umowy o dzieło.
 • Reprezentowanie American Express Poland w precedensowej sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy z osobą zatrudnioną na podstawie umowy agencyjnej.

Sport

Oferujemy usługi doradztwa związane z szeroko rozumianym sektorem sportu, w tym m.in.: 

 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych związanych z organizacją międzynarodowych imprez sportowych,
 • doradztwo w zakresie organizacji i przeprowadzania programów wolontariatu sportowego,
 • opracowanie koncepcji prawno-organizacyjnych budowy i zarządzania infrastrukturą sportową,
 • doradztwo w zakresie przygotowania i negocjacji umów dotyczących udziału w zawodach sportowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania oraz negocjacji umów sponsoringowych.

Stale współpracujemy z międzynarodowymi firmami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu strategii komunikacyjnych, budowaniu profilu sportowego miast oraz lobbingu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

Nasze doświadczenia

 • Doradztwo dla Ministra Sportu i Turystyki w opracowaniu koncepcji zarządzania Stadionem Narodowym w Warszawie, a także przygotowanie i negocjowanie umowy na zarządzanie Stadionem.
 • Doradztwo dla spółki celowej UEFA i opracowanie koncepcji prawnych programu wolontariatu sportowego, a także w kwestiach związanych z bezpieczeństwem imprez sportowych.
 • Doradztwo dla Miasta Poznań w procesie przygotowania oferty dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na organizację drugich i trzecich Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 i 2018 roku.
 • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z przygotowaniem projektu Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
 • Doradztwo dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z przygotowaniem projektu Rozporządzania Rady Ministrów w sprawie warunków powierzania spółce celowej, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć UEFA EURO 2012.
 • Opracowanie na zlecenie Miasta Wrocławia raportu badającego wpływ prac przygotowawczych związanych z ubieganiem się o organizację Expo 2012 na przygotowanie i organizację meczów w ramach UEFA EURO 2012.
 • Doradztwo dla organizatorów towarzyskich meczów piłkarskich z udziałem m.in.: FC Barcelona, Real Madryt FC, ACF Fiorentina, BVB Borussia Dortmund. Doradztwo obejmowało negocjację umów z klubami, a także bieżące sprawy organizacyjne.
 • Doradztwo dla organizatora memoriału lekkoatletycznego Lotto Memoriał Kamili Skolimowskiej w Warszawie w związku z umową ze sprinterem Usainem Boltem dotyczącą jego występu podczas memoriału.
 • Doradztwo dla Grupy LOTOS S.A. w negocjacjach dotyczących umowy sponsoringowej (sponsor tytularny) zawartej z jednym z wiodących klubów Ekstraklasy.
 • Doradztwo dla Calypso Fitness, wiodącego polskiego operatora klubów fitness, w transakcji przejęcia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Holmes Place Poland.
 • Doradztwo w transakcjach związanych z konsolidacją sektora fitness, w tym z utworzeniem sieci klubów Egurrola Fitness Club oraz opracowaniem umów inwestycyjnych dotyczących sieci klubów Calypso Fitness.
 • Doradztwo dla Ministra Sportu i Turystyki w procesie przygotowania polskiej części polsko-ukraińskiej oferty na organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
 • Doradztwo dla organizatora towarzyskiego turnieju piłkarskiego Lotto Lubelskie Cup, które obejmowało negocjacje umów z klubami uczestniczącymi w turnieju, a także doradztwo w bieżących sprawach organizacyjnych.
 • Doradztwo dla Miasta Poznań w związku z organizacją międzynarodowych imprez pływackich.
 • Doradztwo dla brytyjskiego inwestora związane z nabyciem nieruchomości w pobliżu Warszawy w celu wybudowania pola golfowego o powierzchni ponad 100 ha.
 • Doradztwo dla Miasta Opole w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego w ramach Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zmierzającego do pozyskania partnera prywatnego w projekcie modernizacji, remontu i rozbudowy obiektu hali widowiskowo-sportowej.
 • Doradztwo dla Miasta Szczecina w związku z potencjalnym wpływem na dług publiczny budowy, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, parku wodnego.

Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl