Advisory

Transakcje, finanse, wyceny i compliance

KKLW Advisory sp. z o.o. jest polską firmą łączącą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych firmach doradczych i biznesie. Nasza firma świadczy doradztwo transakcyjne, wyceny majątkowe i wyceny przedsiębiorstw, audyt śledczy / wewnętrzny oraz doradztwo finansowe.

Grupa KKLW łączy kancelarię prawniczą z ponad 9 letnim doświadczeniem na rynku z firmą doradczą oraz podatkowo-księgową dzięki czemu wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klientów.

Naszą specjalizacją są transakcje, przy których oferujemy pełną obsługę obejmującą wsparcie prawne, finansowe oraz podatkowe. W tym zakresie realizujemy także projekty pozyskiwania finansowania oraz doradztwa przy transakcjach kupna i sprzedaży spółek oraz poszukiwania partnera biznesowego.

Łącząc specjalistów z dziedziny prawa, audytu i finansów oferujemy kompleksową usługę realizowaną przez zintegrowany wewnętrznie zespół w zakresie audytu śledczego połączonego z dalszą obsługą prawną w postępowaniach karnych i cywilnych.

Naszą ofertę uzupełniają wysoko wyspecjalizowane usługi dodatkowe w zakresie rachunkowości i kontrolingu, wyceny oraz doradztwo w zakresie kształtowania ceny (pricing) i zarządzania sprzedażą (sales excellence) oraz transformacji cyfrowej.

Szczegółowo świadczymy pomoc w zakresie:

Doradztwo Transakcyjne

 • Wsparcie transakcyjne - doradztwo stronie kupującej lub sprzedającej

 • Due diligence finansowe

 • Doradztwo podatkowe związane z transakcjami (tax due diligence)

 • Doradztwo technologiczne związane z transakcjami  

 • Wyceny biznesów oraz aktywów

 • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (teasery, memoranda informacyjne)

 • Wsparcie w negocjowaniu komercyjnych warunków / dokumentów regulujących transakcje (formuły cenowe w tym korekty do ceny, wyłączenia wyników pewnych transakcji z kalkulacji ceny; listy intencyjne, term-sheety, umowy kupna - sprzedaży)

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w formatach wymaganych przez Kupującego w tym IFRS oraz US GAAP 

 • Rozliczenia nabycia - Purchase Accounting (w tym alokacja ceny nabycia do nowo zidentyfikowanych aktywów / wartości niematerialnych)

 •  Weryfikacja rozliczenia ceny transakcji (weryfikacja poprawności jej wyliczenia / ocena poprawności wyliczenia korekt do ceny)


Wyceny majątkowe oraz wyceny przedsiębiorstw

 • Wyceny majątkowe w zakresie nieruchomości oraz maszyn i urządzeń sporządzane przez rzeczoznawcę majątkowego
 • Wyceny przedsiębiorstw - wycena udziałów lub akcji wycenianego podmiotu, jak również wycena wydzielonych części podmiotów gospodarczych

Pozyskiwanie finansowania oraz modelowanie finansowe

 • Analizy opłacalności / okresów zwrotu projektów inwestycyjnych
 • Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej pozyskanie finansowania
 • Opracowania biznes planów oraz projekcji finansowych 
 • Określanie dostępnych zabezpieczeń finansowania 
 • Doradztwo w zakresie możliwego / optymalnego źródła finansowania
 • Wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi
 • Negocjacje warunków finansowania 

Usługi doradztwa biznesowego

 • Wdrażanie lub rozwój funkcji kontrolingowych, w tym w aspekcie wdrożeń systemów BI i raportowych

 • Wdrażanie lub rozwój funkcji audytu wewnętrznego

 • Modelowanie i planowanie finansowe

 • Wsparcie w przygotowaniu i / lub przygotowanie raportów niefinansowych / zintegrowanych,

 • Digital Transformation

 • Wdrażanie biur projektów

 • Wdrażanie i szkolenie z metodyk agile

 • Kształtowanie ceny i zarządzanie sprzedażą (pricing, sales excellence)


Usługi doradztwa księgowego

 • Doradztwo w zakresie rachunkowości – wsparcie we wdrażaniu MSSF oraz w przekształcaniu sprawozdań stosownie do wymogów tych standardów; analizy i aktualizacje polityk rachunkowości, szkolenia

 • Przygotowanie wybranych informacji finansowych w tym: 
  • Danych finansowych w układzie segmentów operacyjnych spółek
  • Carve out – wydzielanie danych finansowych na potrzeby np. transakcji / wyceny części biznesu działającego w większej całości

Compliance, audyt śledczy oraz wsparcie w wycenie wartości szkody

 • Wsparcie we wdrażaniu funkcji compliance w spółkach

 • Ocena istniejącego systemu compliance

 • Audyt śledczy – audyt po wykryciu lub przy podejrzeniach, iż doszło w spółce do nieprawidłowości

 • Wycena finansowa wysokości szkody w  przypadku sporów i / lub nieprawidłowości


Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl