Menu
Nasz zespół
Michał Matuszak

Michał Matuszak

Aplikant adwokacki

Tel. +48 22 250 25 55
mmatuszak@kklw.pl

Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną, w tym przygotowywaniem umów, opinii prawnych, pism procesowych oraz dokumentów korporacyjnych.

Doradza z zakresu spraw cywilnych i administracyjnych.

Prowadzi badania due diligence oraz przygotowuje kompleksowe raporty dla sektora energetycznego oraz infrastruktury.

W działalności naukowej koncentruje się na problemach z zakresu prawa pracy oraz prawa sportowego.

Przykładowe doświadczenie
 • Opracowanie raportu dotyczącego zasad współpracy z podwykonawcami poza ramami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Opracowanie raportu dotyczącego możliwych form współpracy z podmiotami publicznymi w projektach z zakresu efektywności energetycznej dla wiodącej firmy energetycznej.
 • Przeprowadzenie due diligence inwestycji deweloperskich w Warszawie oraz Poznaniu.
Publikacje

Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa sportowego, a także autor rozdziałów w monografiach:

 • Analiza wybranych wyjątków od swobody przepływu sportowców wewnątrz UE: problematyka drużyn narodowych, okresów transferowych oraz limitu wieku sportowców [w:] Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej, Wydawnictwo Naukowe Sophia
 • Orzecznicze kamienie milowe TSUE w kontekście swobody przepływu sportowców [w:] Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej, Wydawnictwo Naukowe Sophia
 • Znaczenie sportu w Unii Europejskiej w procesach politycznych oraz gospodarczych [w:] Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej, Wydawnictwo Naukowe Sophia
 • Discrimination on the basis of nationality in European sport: judicature of the European Court of Justice [w:] Wiedza Prawnicza
 • Zastosowanie modelowych reguł antydopingowych w obliczu współczesnych wyzwań sportu [w:] Współczesne aspekty badawcze - Gospodarka-Świat-Człowiek - aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych, część VI, Wydawnictwo Naukowe Sophia
 • Znaczenie poczucia humoru jako narzędzia dydaktycznego w postępujących procesach indywidualizacji i unifikacji [w:] Współczesne aspekty badawcze - Gospodarka-Świat-Człowiek - aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych, część VI, Wydawnictwo Naukowe Sophia
 • Znaczenie i zakres zjawiska mobbingu w orzecznictwie polskich sądów [w:] Współczesne aspekty badawcze - Gospodarka-Świat-Człowiek - aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych, część VI, Wydawnictwo Naukowe Sophia
 • Ochrona Pracowników w wieku przedemerytalnym w orzecznictwie polskich sądów [w:] Zeszyt Naukowy, Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych- Stowarzyszenie IDAS 1/2017

Wykształcenie
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy - studia doktoranckie
 • Akademia Leona Koźmińskiego, FIFA/CIES Sport Management Programme – Zarządzanie w sporcie
 • Uniwersytet Łódzki we współpracy z IIT Chicago-Kent College of Law, Szkoła Prawa Amerykańskiego
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
Języki
 • angielski

 

Zespół

Kontakt

KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl