Menu
Nasz zespół
Łukasz Goniak

Łukasz Goniak

Aplikant adwokacki

Tel. +48 22 370 23 00
lgoniak@kklw.pl

Doradza przedsiębiorstwom z branży budowlanej, drogowej, transportowej oraz energetycznej.

Obsługuje inwestycje realizowane w ramach zamówień publicznych i w oparciu o normy FIDIC.

Reprezentuje Klientów w sporach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doradza w kwestiach prawa autorskiego i prawa mediów.

Jest autorem rozprawy doktorskiej: „Redefinicja zawodu dziennikarza w perspektywie zjawiska konwergencji mediów”.  

Przykładowe doświadczenie
 • Doradztwo dla PKP PLK S.A. w związku z wielomilionowymi inwestycjami spółki.  
 • Reprezentacja przed sądem PKP PLK S.A. w sporze z zakresu zamówień publicznych - wartość zamówienia to ponad 600 mln PLN.
 • Udział w postępowaniach przed KIO po stronie wykonawcy w związku z wielomilionowym sporem dotyczącym transportu publicznego.
 • Spory o odszkodowanie od Skarbu Państwa z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości (tzw. sprawy wywłaszczeniowe).
 • Reprezentacja podmiotów z branży deweloperskiej w sporach sądowych, w tym z tytułu rękojmi za wady. 
Praktyka zawodowa
 • 2016–2017 Siedlecki Kancelaria Prawna
 • 2013–2016 Kancelaria Prawna Adwokata Jacka Krężelewskiego
 • 2008–2013 Dziennikarz TVP S.A. 
Publikacje

Autor artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa nowych mediów oraz prawa prasowego. Współautor programu telewizyjnego o tematyce prawnej pt. Korepetycje Obywatelskie.

Współautor oraz autor:

 • Tradycja w zderzeniu z rewolucją cyfrową, czyli jak belgijski „LeSoir” radzi sobie w dobie nowych mediów. Studium przypadku. [w:] Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, Warszawa
 • Dziennikarza – sprawozdawca, kreator czy deformator? O zjawisku deformacji obrazu rzeczywistości w mediach masowych z perspektywy teoretycznej [w:] Zawód dziennikarz. Między misją a profesją, Toruń
 • Współautor: Iluzoryczność kontroli sądowej, Monitor Zamówień Publicznych.
 • Nowy wymiar mediów i dziennikarstwa w internecie, czyli o (nie)legalnych praktykach w świetle prawa i orzecznictwa polskich sądów [w:] "W nowomedialnej przestrzeni", Toruń 
Wykształcenie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, studia doktoranckie.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Języki
 • angielski

 

Zespół

Kontakt

Kurzyński Kosiński Łyszyk Wierzbicki sp.k.

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl