Menu
Nasz zespół
Jakub Brzeski

Jakub Brzeski

Adwokat

phone +48 22 244 22 68
jbrzeski@kklw.pl

Uczestniczy w sporach cywilnych i gospodarczych, w tym dotyczących roszczeń z umów bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych.

Doradza w zakresie upadłości i restrukturyzacji na rzecz przedsiębiorców oraz instytucji finansowych, a także prowadzi i koordynuje prace obejmujące działalność syndyka masy upadłości. Szkoli Klientów z zakresu upadłości i restrukturyzacji.

Zajmuje się prawem ochrony konkurencji oraz prawem własności intelektualnej i uczestniczy w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doświadczenie
 • Doradztwo z zakresu prawa konkurencji i prawa pomocy publicznej dla Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z analizą modelu zarządzania Stadionem Narodowym w Warszawie.
 • Doradztwo na rzecz PKP PLK w zakresie sporów z gwarancji bankowych.
 • Doradztwo dla czołowych firm leasingowych w zakresie klauzul umownych na wypadek upadłości lub restrukturyzacji kontrahenta.
 • Doradztwo i reprezentacja jednego z największych banków na polskim rynku w zakresie sporów dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF.
Praktyka zawodowa
 • 2013-2017 - Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni
Publikacje

Współautor oraz autor:

 • Decyzje Prezesa UTK ograniczające ruch kolejowy na bocznicach, Rynek Kolejowy
 • Kaucja gwarancyjna w kontraktach budowlanych a zmiany w prawie upadłościowym, Autostrady
 • Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe jako zabezpieczenie umowy o roboty budowlane – zagadnienia praktyczne, Autostrady
 • Niedźwiedzia przysługa Brukseli, dot. unijnej dyrektywy w sprawie tzw. private enforcement, Rzeczpospolita
 • Insolvency and restructuring: reforms in Poland, Eurofenix
Wykształcenie
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Języki
 • angielski
 • niemiecki 
 • rosyjski

 

Zespół

Kontakt

KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl

Compliance
Spory