Menu
Nasz zespół
Anna Grochowska-Wasilewska

Anna Grochowska-Wasilewska

Adwokat

phone +48 22 370 23 06
agrochowska@kklw.pl

Doradza i reprezentuje klientów w sprawach procesowych. Zajmuje się również doradztwem w zakresie compliance.

 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, odpowiedzialności odszkodowawczej, ochrony dóbr osobistych i czynów nieuczciwej konkurencji.

W działalności naukowej koncentruje się na problematyce związków prawa karnego z innymi dziedzinami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, ubezpieczeniowego i konstytucyjnego.

Doświadczenie
 • Doradztwo i reprezentacja zakładów ubezpieczeń w postępowaniach karnych oraz w sporach odszkodowawczych.
 • Reprezentacja klientów w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie.
 • Doradztwo i zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.
Publikacje

Autorka bądź współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego.

Wchodziła w skład grupy ekspertów z Zakładu Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW, która w 2017 r. przygotowała „Raport z analizy postępowań karnych prowadzonych w stosunku do członków władz statutowych podmiotów gospodarczych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające”.

Wybrane publikacje:

 • Repetytoria Becka, Postępowanie karne (wspólnie z Ł. Jagiełłowiczem i Ł. Wiśniewskim)
 • O jawności zewnętrznej posiedzeń sądowych w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego [w:] Reformy procesu karnego w świetle jego zasad
 • Prawo stron do informacji w postępowaniu karnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r. oraz z dnia 28 listopada 2014 r. [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego (wspólnie z Ł. Malinowskim)
 • Praktyka finansowych organów postępowania przygotowawczego w zakresie postępowań in personam, Kwartalnik o prawach człowieka 2014, nr 4
 • Raport “Abuse of pre-trial detention in Poland as a result of limited access of suspects and defence lawyers to case files”
 • Przeszukanie pomieszczenia w polskiej procedurze karnej a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich (wspólnie z Ł. Wiśniewskim)
 • Środki łączności do pozyskiwania danych obywatelach – postulaty pod adresem precyzji legislacyjnej [w:] A. Pach, Z. Rau, M. Wągrowski, Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia (wspólnie z A. Pietryką)
 • Kontrola operacyjna w Polsce – co wiemy, a co nie, Rzeczpospolita, 4 września 2013 (wspólnie z A. Pietryką)

 

Wykształcenie
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Karnego, Zakład Postępowania Karnego- studia doktoranckie
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • Erasmus Universiteit Rotterdam- program Erasmus LLP
Języki
 • angielski

 

Zespół

Kontakt

KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl

Compliance
Spory