Menu

Spory

Nowelizacja KPC 2019

Nowelizacja KPC 2019

To już przesądzone! Na początku listopada zaczną obowiązywać nowe przepisy dotycząc rozwiązywania sporów. To bardzo głębokie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, które będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorców. Z powodu zmiany na przedsiębiorstwa zostanie nałożony szereg nowych obowiązków. Dodatkowo zwiększy się formalizm postępowania, co może skutkować, przegraną procesu z powodów formalnych, choć racja będzie po stronie przedsiębiorcy.

Co się zmienia?

Nowe zasady procedury cywilnej będą:

 • przerzucać na firmy więcej czynności związanych z prowadzeniem sporu (na przykład w zakresie doręczenia pozwu),

 • nakładać ostrzejsze obowiązki procesowe niż w standardowym postępowaniu (nowe postępowanie gospodarcze)

 • wymagać większego zaangażowania przedsiębiorcy w spór (brak zaangażowania, może, na przykład, doprowadzić do tego, że sąd przyjmie planu rozprawy niekorzystny dla przedsiębiorcy – oddalając ważne dla niego dowody).

Jakie będą skutki nowelizacji?

 • w wielu umowach (szczególnie w przetargach publicznych) pojawią się nowe groźne zapisy dotyczące tzw. umowy dowodowej (wyłączenie możliwości skorzystania z pewnych dowodów w razie sporu).

 • Zwiększenie kosztów prowadzenia postępowań sądowych.

 • Nowe obowiązki formalne dla prawników wewnętrznych, , których nieznajomość może narazić firmy na negatywne konsekwencje procesowe – a samych prawników na odpowiedzialność dyscyplinarną i odszkodowawczą.

 

"SPORY PO NOWEMU"
Zapraszamy na praktyczne szkolenie dotyczące nowelizacji KPC,
29 sierpnia, w Warszawie.

 

Dlaczego warto?

Zadbamy, by uczestnicy szkolenia otrzymali solidną dawkę praktycznej wiedzy. Szkolenie będzie miało warsztatowy charakter. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, dzięki czemu będą mogli ubiegać się o przyznanie punktów szkoleniowych radcowskich lub adwokackich.

Jaką wiedzę otrzymam?

 • przekażemy instrukcje, jak stosować nowe obowiązki, by nie ryzykować przegranej w sądzie ze względów proceduralnych.

 • przedstawimy liczne realne kazusy z naszej praktyki , które, w świetle nowych przepisów, wymagają zupełnie innego działania przedsiębiorców i ich prawników niż do tej pory.

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają analizę porównawczą stanu prawnego sprzed nowelizacji i wkrótce obowiązujących przepisów.

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają wzór najważniejszych dokumentów, których treść ulegnie zmianie po nowelizacji:

  • przykładowy plan rozprawy,

  • projekt wniosku o doręczenie odpisu pozwu przez komornika

  • projekt pisma procesowego w postępowaniu gospodarczym.

 

Zarejestruj się

 

Kim są prowadzący szkolenie?

Szkolenie poprowadzi doświadczony adwokat sądowy z Kancelarii KKLW – Przemysław Wierzbicki. Nasi prawnicy przez ostatnie 20 lat, uczestniczyli w kilku tysiącach spraw dotyczących przedsiębiorców. Reprezentowali klientów – przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Przemysław Wierzbicki

Przemysław Wierzbicki

Adwokat

Tel. +48 22 244 26 11
pwierzbicki@kklw.plWiedza

 1. Umowa dowodowa – wyzwanie i dla tworzącego umowę i dla prowadzącego spór
  Nowelizacja KPC wprowadza do polskiej procedury cywilnej całkowicie nową instytucję, tzw. „umowy dowodowej”, w ramach której strony umówią się, że w przypadku sporu sądowego pewne dowody będą wyłączone. Celem takiego rozwiązania jest przyspieszenie procesów. Niestety umowa dowodowa może być również pułapką dla słabszej strony kontraktu, której strona silniejsza zechce w ten sposób utrudnić ewentualne dochodzenie roszczeń.
 2. Wymogi formalne, czyli jak nie wpaść w pułapkę procesową
  Nowelizacja stawia przed stronami oraz profesjonalnymi pełnomocnikami nowe wymagania, jeśli chodzi o wymogi formalne pism procesowych. Brak uwzględnienia tych dodatkowych wymogów będzie zapewne przyczyną wielu zwrotów pism lub bezskuteczności szeregu czynności procesowych. Nie trzeba wspominać przy tym, iż brak zachowania wymogów formalnych pisma jest zazwyczaj automatycznie kwalifikowane jako brak należytej staranności pełnomocnika.
 3. Pełnomocniku, czy powinieneś zacząć się martwić? Kilka słów o przywróceniu odrębnego postępowania gospodarczego.
  Od 2012 r. sprawy gospodarcze były rozpoznawane w trybie zwykłym. Praktyka pokazała jednak konieczność przywrócenia odrębnego postępowania gospodarczego, które wkrótce znów znajdzie się w polskim porządku prawnym dzięki nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r.
Kontakt

KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl

Compliance