Menu

Doradztwo

Transakcje, finanse, podatki

Transakcje, finanse, podatki

KKLW Advisory sp. z o.o. jest polską firmą łączącą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych firmach doradczych i biznesie. Nasza firma świadczy doradztwo transakcyjne, audyt śledczy / wewnętrzny oraz doradztwo podatkowe i finansowe.

Grupa KKLW łączy kancelarię prawniczą z ponad 8 letnim doświadczeniem na rynku z firmą doradczą dzięki czemu wyróżnia się kompleksowym podejściem do obsługi klientów.

Naszą specjalizacją są transakcje, przy których oferujemy pełną obsługę obejmującą wsparcie prawne, finansowe oraz podatkowe. W tym zakresie realizujemy także projekty pozyskiwania finansowania oraz doradztwa przy transakcjach kupna i sprzedaży spółek oraz poszukiwania partnera biznesowego.

Łącząc specjalistów z dziedziny prawa, audytu i finansów oferujemy kompleksową usługę realizowaną przez zintegrowany wewnętrznie zespół w zakresie audytu śledczego połączonego z dalszą obsługą prawną w postępowaniach karnych i cywilnych.

Naszą ofertę uzupełniają wysoko wyspecjalizowane usługi dodatkowe w zakresie rachunkowości i kontrolingu, wyceny oraz doradztwo w zakresie kształtowania ceny (pricing) i zarządzania sprzedażą (sales excellence) oraz transformacji cyfrowej.

 

Szczegółowo świadczymy pomoc w zakresie:

 

Doradztwo Transakcyjne:

 • Wsparcie transakcyjne - doradztwo stronie kupującej lub sprzedającej

 • Due diligence finansowe

 • Doradztwo podatkowe związane z transakcjami (tax due diligence)

 • Doradztwo technologiczne związane z transakcjami  

 • Wyceny biznesów oraz aktywów

 • Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania

 • Modelowanie finansowe

 • Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (teasery, memoranda informacyjne)

 • Wsparcie w negocjowaniu komercyjnych warunków / dokumentów regulujących transakcje (formuły cenowe w tym korekty do ceny, wyłączenia wyników pewnych transakcji z kalkulacji ceny; listy intencyjne, term-sheety, umowy kupna - sprzedaży)

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w formatach wymaganych przez Kupującego w tym IFRS oraz US GAAP 

 • Rozliczenia nabycia - Purchase Accounting (w tym alokacja ceny nabycia do nowo zidentyfikowanych aktywów / wartości niematerialnych)

 •  Weryfikacja rozliczenia ceny transakcji (weryfikacja poprawności jej wyliczenia / ocena poprawności wyliczenia korekt do ceny

 

Usługi doradztwa:

 • Wdrażanie lub rozwój funkcji kontrolingowych, w tym w aspekcie wdrożeń systemów BI i raportowych

 • Wdrażanie lub rozwój funkcji audytu wewnętrznego

 • Wsparcie w przygotowaniu i / lub przygotowanie raportów niefinansowych / zintegrowanych,

 • Digital Transformation

 •  Wdrażanie biur projektów

 • Wdrażanie i szkolenie z metodyk agile

 • Kształtowanie ceny i zarządzanie sprzedażą (pricing, sales excellence)

 

Usługi doradztwa księgowego:

 • Doradztwo w zakresie rachunkowości – wsparcie we wdrażaniu MSSF oraz w przekształcaniu sprawozdań stosownie do wymogów tych standardów; analizy i aktualizacje polityk rachunkowości, szkolenia

 • Przygotowanie wybranych informacji finansowych w tym: 
  • Danych finansowych w układzie segmentów operacyjnych spółek
  • Carve out – wydzielanie danych finansowych na potrzeby np. transakcji / wyceny części biznesu działającego w większej całości

 

Compliance, audyt śledczy oraz wsparcie w wycenie wartości szkody:

 • Wsparcie we wdrażaniu funkcji compliance w spółkach

 • Ocena istniejącego systemu compliance

 • Audyt śledczy – audyt po wykryciu lub przy podejrzeniach, iż doszło w spółce do nieprawidłowości

 • Wycena finansowa wysokości szkody w  przypadku sporów i / lub nieprawidłowości


Kluczowi eksperci:


Grzegorz Spuz-Szpos

Grzegorz Spuz-Szpos

Biegły Rewident, Partner

Tel. +48 603 501 475
gss@kklw.pl

Grzegorz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie transakcyjnym oraz audycie.

W 2001 roku uzyskał brytyjski dyplom ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants (brytyjskie stowarzyszenie biegłych rewidentów) i do chwili obecnej pozostaje członkiem tej organizacji. 

Od 2006 r. jest polskim biegłym rewidentem.

Grzegorz przeprowadzał badania sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP.

Grzegorz realizował projekty fuzji oraz przejęć i zajmował się doradztwem spółkom w procesie oferty publicznej (IPO). Realizował też różne projekty z zakresu due diligence, wdrażania MSSF oraz SOX (Sarbanes-Oxley Act - ustawa regulująca praktyki finansowe i ład korporacyjny), a także wykonywał prace doradcze w zakresie cywilnoprawnej odpowiedzialności członków organów spółek handlowych i nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadził także projekty w zakresie pozyskiwania finansowania dla dużych grup kapitałowych.

Praktyka zawodowa:

 • 2012 - 2016 Empik Media & Fashion 
 • 1998 - 2012 EY 


Paweł Wnuczak

Paweł Wnuczak

Dr Ekonomii, Menedżer

Tel. +48 501 502 592
pwnuczak@kklw.pl

Dr Paweł Wnuczak łączy pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego z doradztwem. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Paweł jest kierownikiem merytoryczny finansowych studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcję członka rady nadzorczej.

Od 2007 rok pracuje jak ekspert wyceniający przedsiębiorstwa, przeprowadza audyty wycen przedsiębiorstw, bierze udział w sporach sądowych, których przedmiotem jest ocena wartości udziałów przedsiębiorstw. Wycenił sam lub pracując w ramach zespołów kilkadziesiąt podmiotów prowadzących działalność między innymi w sektorze budowlanym, hutniczym, energetycznym, spożywczym, rolniczym, paliwowym, rozrywkowym, ochrony zdrowia oraz edukacyjnym. Ponadto, uczestniczył w opracowaniu kilkadziesiąt projektów z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, opracowaniu systemu controllingu, analiz finansowych oraz przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE.

W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny przedsiębiorstwa. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu.

Prowadzi zajęcia z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, ESSCA – Angers France,  Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, Orange, Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., PZL Mielec, Neinver Polska, Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich), Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.Robert Grysiński

Robert Grysiński

Audytor Wewnętrzny, Menedżer

Tel. +48 508 005 205
rgrysinski@kklw.pl

Robert posiada ponad 20-letnie doświadczeniem w obszarze finansów i kontrolingu, które zdobywał głównie w Vattenfall Heat Poland S.A. oraz PGNiG TERMIKA S.A. gdzie zajmował się rachunkowością, sprawozdawczością oraz kontrolingiem i modelowaniem finansowym w podmiotach o wielomiliardowych rocznych przychodach. W okresie tym Robert zdobył także praktyczne doświadczenie i wiedzę z obszaru energetyki.

Robert uczestniczył także w tworzeniu centrum usług wspólnych Vattenfall Services.

Posiada doświadczenie we wdrażaniu i raportowaniu finansowym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w rozległej grupie kapitałowej.

Obecnie zajmuje się doradztwem w zakresie finansów, audytu i kontroli wewnętrznej oraz restrukturyzacją funkcji finansowych przedsiębiorstw.

Posiada dyplom audytora wewnętrznego uzyskany w Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej.

Praktyka zawodowa:

 • 1995 - 2018 PGNiG TERMIKA / Vattenfall Heat PolandPiotr Kubica

Piotr Kubica

Rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia nr 6439)

Tel. +48 519 084 664
pkubica@kklw.pl

Piotr jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym zajmującym się wycenami nieruchomości jak również maszyn i urządzeń. 

Główną specjalizacją są wyceny rzeczowego majątku trwałego przedsiębiorstw, jak również wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń jako samodzielnych aktywów.

Piotr posiada 15-letnie doświadczenie w szacowaniu wartości majątku trwałego różnorodnych gałęzi przemysłu, w tym z branży:

 • Nieruchomości (produkcyjnych, komercyjnych, deweloperskich oraz portfeli nieruchomości) 

 • Produkcji przemysłowej: produkcja rur, produkcja blach stalowych, odlewnie żeliwa i metali kolorowych; zakład produkcji samochodów, producenci części zamiennych do samochodów, producenci osprzętu do silników samolotowych

 • Elektrowni wiatrowych 

 • Taboru kolejowego

 • Logistyki i transportu: firmy spedycyjne, cargo i przewozów kontenerowych

 • FMCG: producenci napojów, producenci mięsa i wędlin oraz piwa i słonych przekąsek

 •  Farmaceutycznej: producenci kosmetyków, wyrobów medycznych i leków

 • Telekomunikacji: usługi przesyłania danych, operatorzy infrastruktury światłowodowej, nadawania sygnału radiowo – telewizyjnego, dostawcy usług multimedialnych 

 • Sektor paliwowo – wydobywczy i energetyczny, w tym wyceny sieci gazowych, magazynów paliw

 • Gospodarowania odpadami 

 • Reklamowej: wycena nośników reklamowych

Praktyka zawodowa:

 • 2011 - 2016 Deloitte Advisory
 • 2005 - 2011 BRE Bank 


Kontakt

KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl

Compliance
Spory